اين دامين براي فروش ميباشد،،15سال سن دارد،قيمت آن يك مليون مقطوع09358008683. 09355399230. Dogway@live.com
THIS DOMAIN IS FOR SALE.+989358008683. +989355399230
بيايم گربه هارو دريابيم و با آنها مثل اعضاع خانواده خود رفتار كنيم،به آنها هر روز غذا بديم،غذاي گربه را هر روز در ليست خريد روزانه تان بنويسيد،اگر مسيرتان از مرغ فروشي گذشت حتما مقداري خرده گوشت مرغ كه بسيار ازان هم ميباشد براي گربه ها بگيريد،براي آنها همدم و همبازي مهيا كنيم، اگر كسي به آنها بي احترامي يا در در قفس نگه داشت يا ... به شدت با آن فرد برخورد كنيم!به بچه هاي خود ياد بديم كه با آنها به نرمي و لطافت رفتار كنند چرا كه گربه ها بسيار ظريف و حساس ميباشند ,مخصوصا گربه مادر كه در جهان همتايي در مقابل او نيست از لحاظ جذبيت،مهرباني،فداكاري و... حتما سعي كنيد قبل از مردن ،زندگي در كنار گربه مادر و بچه هايش رو تجربه كنيد
گربه ها تميزترين حيوانات روي زمينند و اگر ميبينيد گربه اي در سطل ذوباله هست بدانيد كه از گرسنه بودن است وگرنه گربه ها از جاهاي كثيف بسيار متنفرند،..
8/18/2015 5:51:51 PM
Sponsored by PARS DATA