اين دامين براي فروش ميباشد،يك بار پرداخت يك عمر برداشت 09358008683. 09355399230. Dogway@live.com
THIS DOMAIN IS FOR SALE.+989358008683. +989355399230
من بجاي مواد شستشوي مصيبت بار و مضر براي طبيعت از آب جوش براي شستشوي لباسهايم استفاده وآب مانده را پاي درختها ميريزم.من پوست هندوانه و ديگر پوستهاي ميوه و همينطور ساقه سبزيجات كه مردم آنها را دور ميريزند را هم خواهم خورد،پوست ميوه ها و ساقه سبزيجات اگر بيشتر از خود ميوه خاصيت نداشته باشد كمتر خاصيت نداردو همينطور كمك به حفظ سلامت دستگاه گوارش و مخصوصا شست و شوي روده ها ، و همينطور ذوباله كمتر.،خروجي ذوباله منزل من در ماه فقط يك كيسه ذوباله است،من به راحتي از كنار گربه هاي گرسنه نخواهم گذشت و هر روز به آنها غذا خواهم داد،من اجازه حضور افراد غيبت گو و چشم هم چشم باز رو بسادگي در كنار خودم نخواهم داد،من موقع رانندگي بهيچ وجه بوق نخواهم زد مگر در موارد بسيار اضطراري،
5/8/2015 3:27:43 PM
Sponsored by PARS DATA